Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mutace ovlivňující střídání pigmentů
Melanocyty produkují dva druhy pigmentů, eumelanin a feomelanin. Přepínání mezi těmito dvěmi pigmenty regulují dvě složky. Alfa-MSH (melanocyty stimulující hormon) se váže na receptor (v melanocytech to je melanokortin-1 receptor MCR1) a stimuluje melanocyty ke tvorbě černo-hnědého eumelaninu. Druhou složkou je aguti protein, který zabraňuje melanocyty stimulujícímu homonu se navázat na receptor a melanocyt tedy produkuje červenožlutý feomelanin. Zvířata s aguti proteinem vytváří oba typy melaninů a na jejich chlupech se střídají odělené barevné pruhy, tzv. ticking. Mutace aguti genu (agouti gene, A) zabraňuje vytváření aguti proteinu a způsobuje, že eumelaniny se vytváří kontinuálně a chlup má po celé délce stejnou barvu.
Aguti protein zabraňuje MSH se navázat na receptory i v nerovvých buňkách. Zde mají melanokortiny funkci neuromodulátorů a proto mutace aguti genu působí i na chování savců. Non-aguti zvířata jsou obecně klidnější a dají se lépe ovládat, což zřejmě hrálo roli v domestikaci potkanů. Většina kmenů potkanů v laboratořích jsou non-aguti zbarvení.
U myší existuje mutace, při které aguti protein funguje příliš, nedochází k produkci eumelaninu a srst zvířete je žlutá. Zároveň ovlivňuje receptory v mozku mající na starosti příjem potravy a udržování homeostázy. U myší a pravděpodobně i u lidí to vede k zvýšenému příjmu potravy a následné obezitě.

Obrazek

Okrajová poznámka o systému MCR1 - MSH:
Vliv na výslednou pigmentaci mají i mutace v genu kódujícím MCR1 receptor. Tyto mutace se nevyskytují u potkanů, ale najdeme je u spousty jiných savců, dokonce i u lidí. Nefunkční MCR1 nedovolí melanocyty stimulujícímu hormonu se navázat a melanozomy opět produkují pouze žluté nebo červené feomelaniny. To způsobuje kaštanové zbarvení koní, žluté myši a také žluté zbarvení psů (např. žlutý labrador, zlatý retrívr, irský setr). U lidí podobná mutace stojí za zrzavou barvou vlasů a také za větší náchylností k rakovině kůže, protože feomelaniny nejsou tak dobrou ochranou proti UV záření jako eumelaniny.
Jiná mutace způsobuje, že MCR1 je příliš aktivní, naváže se na MSH vždy a melanocyty produkují pouze tmavý eumelanin. Tato mutace dokáže proměnit levharta skvrnitého v černého pantera, bílou ovci v černou a také produkuje myši v barvě somber nebo tabacco.
Schopnost MCR1 vázat MSH může sezónně kolísat, takže zvíře v průběhu roku mění barvu srsti, v létě ji má tmavou, v zimě světlou (např. džungarský křeček).

Obrazek


Zdroje:
http://www.ratbehavior.org/CoatColorMutations.htm
https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/56_1404.html